Guidning

Vid intresse finns möjlighet att att ordna guidning för grupper. Kontakta värden för information, mobil 0708620111.

Vårt gäddvatten som har anlagts vid Parboäng strand under hösten 2014 är en sk. gäddfabrik och här trivs våra gäddor! Vattnet fungerar också som en fantastiskt fint och lugnt område för vadarfåglar och därtill som fosforfälla och fin beteshage för våra kor under sommaren. Här är en fin rekreationsplats också för oss och våra gäster på Parboäng naturturism. Guidning sker efter önskemål.

För att se dovhjort sker guidning i Ottenby Lund och vid strandängarna.