Personuppgifter

Din trygghet; Det är av största vikt att vi hanterar personuppgifter på ett ansvarsfullt och tryggt sätt och enbart använder och sparar uppgifter som behövs för att kunna genomföra tjänsten. Den enskilde ska kunna känna sig trygg med denna hantering och har full rätt att få veta vilka uppgifter som finns om denne, kunna rätta till och/eller radera uppgifter när så är möjligt samt återkalla samtycket.

Ditt samtycke; För att vi ska kunna fullfölja behandlingen kring din bokning, så som kontakt, bokning, betalning och redovisning mm är vi i behov av och efterfrågar vissa personuppgifter av dig/den enskilde. När du/den enskilde överlämnar uppgifter per telefon, med e-post, skriver i kontaktformuläret, skriver in dina personuppgifter i bokningsformuläret här på hemsidan och går vidare, eller på annat sätt överlämnar uppgifter, godkänner du samtidigt, i sin helhet och ger ditt otvetydiga samtycke att vi får använda, behandla, skicka vidare till våra anlitade externa digitala tjänster samt spara uppgifter, dock enbart för sitt syfte att för dig genomföra en fullständig tjänst.

Samtycke för externa också digitala tjänster; För att kunna fullfölja behandlingen av din bokning online anlitar vi, externa digitala administrativa tjänster och leverantörer. Dessa behöver tillgång till dina uppgifter för att bokningen ska kunna genomföras och inkluderas därför i sin helhet, i den ditt/ den enskildes godkännande/samtycke gällande dennes överlämnade personuppgifter. Uppgifterna används för att kunna utföra tjänsten. Dessa leverantörer behandlar och skickar sedan dina lämnade uppgifter vidare i bokningsprocessen och vid behov sparar dina personuppgifter för att kunna fullfölja behandlingen av tjänsten i alla steg vid leverans av data, bokning, betalning och redovisning mm. Våra leverantörer har var och en arbetssätt för korrekt och ansvarsfull behandling av personuppgifter.

Samtycke, bokning online; Vid bokning av boende online här på hemsidan efterfrågas dina personuppgifter, för- och efternamn, fullständig postadress, mobilnummer, och e-postadress. Du fyller i dessa i bokningsformuläret på Sirvoy.se. Sirvoy sänder också ut er faktura via mail. Uppgifter skickas sedan vidare, genom en digital integreringstjänst (Standout.se) från vår bokning och fakturerings tjänst Sirvoy till Fortnox.se för redovisning och slutföring av bokningsprocessen. När du bokar och börjar använda bokningsformuläret här på hemsidan och lämnar dina personuppgifter enligt ovan godkänner du att vi och ovan nämnda leverantörer får använda dina uppgifter samt att det får ske en överföring av dina personuppgifter mellan aktörerna, från bokning till redovisning enligt beskrivning ovan.

Kontakt; För ytterligare detaljerad information kring personuppgifter kontakta oss genom kontaktformuläret och lämna mobilnummer och e-postadress, vi svarar så snart som möjligt.

Med vänliga hälsningar

Emelie,

Parboäng naturturism