Villkor

VAD GÄLLER NÄR JAG BOKAR STUGA, LÄGENHET, HUS, ELLER RUM PÅ PARBOÄNG NATURTURISM.

Ansvarig uthyrare är; Parboäng naturturism AB, Parboäng 204, 38663 Degerhamn, mobil (+46) 079 34 99 57. Kontaktperson; Johan Parboäng.

Vi sänder skriftlig bekräftelse på din bokning samt nödvändig information kring bokning och boende. Hus, stuga, lägenhet, rum nedan i texten kallat ”stugan”

Du disponerar stugan från kl. 14.30 avtalad ankomstdag och fram till kl. 11.00 på avresedagen om inget annat bekräftats.

Stugan ska stämma med beskrivningen. Städning samt lakan- och handdukar ingår inte i hyran men går att lägga till. Kontakta värden för tillägg i nedan formulär.

När blir bokningen bindande; När du inom avtalad tid har betalat bokningsavgiften (eller i vissa fall hela hyran) är bokningen bindande för båda parter. Se mer information nedan.

Betalning; Om du har bokat 30 dagar eller mer innan vistelsens start, betalas en bokningavgift. Denna avgift betalas inom tio dagar efter att du fått bekräftelsen och fakturan med epost till dig. Resterande eller hela beloppet, slutbetalningen, betalas cirka 30 dagar innan vistelsen start. Faktura på bokningsavgift och senare också slutavgift skickas till dig från fakturatjänsten Billogram. Se mer information nedan.

Vid bokning senare än 30 dagar innan ankomstdatum ska hela hyran vara betald (inklusive bokningsavgift) inom 10 dagar från bokningstillfället, betalningen ska alltid vara oss tillhanda vid vistelsens start. Är det kort tid mellan bokning och incheckningsdag och betalningen ännu inte syns på konto, kan en kopia på inbetalningen uppvisas.

Avgifter för utlandsbetalning till Sverige är inte inkluderade i fakturabeloppet, dessa avgifter betalas av kunden.

Om betalning inte sker i tid; Alla kan missa och det är vår vilja är att alltid försöka lösa till det bästa. Om du av någon anledning inte har betalat bokningsavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar slutbetalning räknas detta som en avbokning och då gäller reglerna för avbokning, se nedan. Vi vet att missar och tekniska problem kan uppstå och vi har som rutin att alltid kontakta kunden i dessa fall för att undersöka vad som hänt och hur kunden önskar gå vidare innan vi avbokar. Vi tar kontakt med epost och sms. Hör vi inget från kunden, avbokas stugan efter 7 dagar från vår kontakt.

Vid behov av avbokning; Om det gäller sjukdom; Inbetald avgift återbetalas vid sjukdom och olycksfall av allvarligare art som inte var känt till vid bokningstillfället eller annan likvärdig situation för dig eller dina nära anhöriga, make/a, sambo, barn, föräldrar samt medresenär. Du avbokar din bokning skriftligen till oss med epost och du får en skriftlig bekräftelse på avbokning, med epost. För att vi ska återbetala krävs att du styrker ditt förhinder med intyg från läkare. Intyget sänds till oss snarast och skickas alltid till oss med brev per post. Återbetalning sker. Kunden sänder bank- och kontouppgifter till oss. Utbetalning sker vid kommande månadsskifte.

Ibland får man förhinder; Om du behöver avboka av andra anledningar än sjukdom och avbokning sker tidigare än 60 dagar innan avtalad ankomstdag är avbokningsavgiften 500 kr, avbokar du mellan 60-40 dagar innan ankomst är kostnaden 30% per stuga, minst 500 kr. Om du avbokar senare än 40 dagar, före avtalad ankomstdag betalar du hela hyran. Om du betalat mer än vad du är skyldig att betala återbetalas mellanskillnaden. När du har avbokat stugan 40 dagar eller mer innan ankomst lägger vi ut en annonsering på denna stuga. Om vi lyckas hyra ut stugan till någon annan den aktuella hyresperioden återbetalar vi dig det belopp som motsvarar den nya hyresgästens hyra, med avdrag för ombokningsavgift 295 kr per vecka och stuga, vår annonskostnad inkluderad. Du har också rätt att sätta någon annan i ditt ställe, se nedan information.

Tips; hör med ditt försäkringsbolag eller bank om du kan få ersättning från dem. 

Om vi inte tillhandahåller stugan som utlovat; eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda dig en annan likvärdig stuga har du rätt att säga upp avtalet. Vi ska då betala tillbaka det hela belopp du har betalat till oss samt ersätta dig för dina styrkta och rimliga kostnader med avdrag för den nytta du kan ha haft av stugan.

Fel uppstår ibland; Om du har klagomål, vänligen framför dessa till stugvärden så snart som möjligt. Fel som uppstår under vistelsen anmäls till värden omgående per telefon eller sms så att det blir möjligt att rätta till felet snarast.

Om du behöver avboka har du rätt att sätta någon annan att hyra stugan i ditt ställe och vi måste godta den/de person/en/er om det inte finns särskilda skäl att vägra detta. Sker detta måste du meddela oss före dennes ankomst. 

Skulle något hända med stugan, kontakta värden, vi är till för att lösa situationen på bästa sätt. Du vårdar stugan väl och följa de anvisningar som gäller. Du ansvarar själv för skador som uppstår i boendet inkluderat inventarier genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Stugan är anpassad för ett visst antal personer och används enbart till och för de antal personer vad som är avtalat.

Städning ingår inte i hyran och slutstädning sker av gästen, innan denne lämnar boendet. Städbesiktning förekommer. Om du har svårt att städa kan du köpa till tjänst för slutstädning. Vänligen boka städning i god tid, gärna två dagar innan avresa, enklast genom formuläret nedan. Om du av någon anledning inte har möjlighet eller på annat sätt missar städningen kommer vi att utföra städning på din bekostnad och sänder faktura enligt taxa.

Oförutsägbara händelser; Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan inte kan tillhandahållas på grund av händelser av karaktär så som natur- och krigs- katastrof, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott på grund av vatten och energitillförsel, eldsvåda och annan likvärdig händelse som inte går att förutse eller påverka. Vi ska snarast betala tillbaka det du har betalat in med avdrag för den nytta du eventuellt haft av stugan. Vänd dig till värden om du har klagomål, vår vilja är alltid att försöka lösa situationen på bästa sätt. 

Vid bokningen lämnade du samtycke; Detta innebär att du i samband med bokningen godkänner att vi får använda dina lämnade personuppgifter. Detta innefattar även att våra externa digitala tjänster får använda och skicka uppgifterna vidare till nästa aktör för att kunna fullfölja hela bokning- och betaltjänsten.

Det är av största vikt att vi hanterar personuppgifter på ett ansvarsfullt och tryggt sätt och enbart använder och sparar uppgifter som behövs för att kunna genomföra tjänsten. Den enskilde ska kunna känna sig trygg med denna hantering och har full rätt att få veta vilka uppgifter som finns om denne, kunna rätta till och/eller radera uppgifter samt återkalla samtycket när så är möjligt.

För att vi ska kunna fullfölja behandlingen kring din bokning, så som kontakt, bokning, betalning och redovisning mm är vi i behov av och efterfrågar vissa personuppgifter av dig. När du överlämnar uppgifter per telefon, med epost, skriver i kontaktformuläret, skriver in dina personuppgifter i bokningsformuläret här på hemsidan och går vidare, eller på annat sätt överlämnar uppgifter, godkänner du samtidigt, i sin helhet och ger ditt otvetydiga samtycke att vi får använda, behandla, spara och skicka vidare till våra anlitade externa integrerade tjänster, såväl manuella som digitala tjänster, dock enbart för sitt syfte att för dig genomföra en fullständig tjänst.

För att kunna fullfölja behandlingen av bokningen online anlitar vi som uttryckts ovan, externa digitala tjänster. Dessa behöver tillgång till dina uppgifter för att bokningen ska kunna genomföras och inkluderas därför i sin helhet, i ditt/den enskildes godkännande/samtycke gällande hantering av dina/den enskildes överlämnade personuppgifter. Dessa leverantörer behandlar och skickar dina lämnade personuppgifter vidare i bokningsprocessen och vid behov sparar uppgifter för att kunna fullfölja behandlingen av bokningstjänsten på ett tillfredsställande sätt, vid bokning, betalning och redovisning samt digital integrering mellan dessa system. Våra digitala leverantörer har arbetssätt för korrekt och ansvarsfull behandling av personuppgifter.

Bokning online; Vi vill erbjuda en smidig tjänst vid bokning av boende hos oss. Vid bokning av boende online här på hemsidan fyller du i  dina personuppgifter i bokningsformuläret och bokar (Sirvoy.se). Du får en bokningsbekräftelse med e-post och vi får ett e-postmeddelande att du har gjort en bokning hos oss. Uppgifter skickas sedan vidare från bokningstjänsten Sirvoy till faktureringstjänsten Billogram.se för fakturering. Billogram sänder faktura på bokningsavgiften, 30% av avgiften, till dig med epost med betalning inom tio dagar. Därefter sänds uppgifterna till vårt affärssystem, för redovisning och slutföring av bokningsprocessen. Dessa kontakter går via en digital integreringstjänst. Viss tid före vistelsens start skickas ytterligare en faktura till dig från Billogram, med slutbetalningen, också dessa uppgifter går sedan vidare enl. ovan. Du har möjlighet att ha direktkontakt med Billogram angående dina frågor om fakturan på ett smidigt sätt. I de fall när vi anlitar betalningstjänsten Paypal.com, ingår också dessa i samtycket. 

Om du önskar mer information om personuppgifter, läs vidare under stycket personuppgifter ovan eller kontakta oss, enklast kontaktformuläret.

Med vänliga hälsningar

Johan Parboäng

Parboäng naturturism AB